W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Obwieszczenia

XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg nr DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.58.2024.JW z dnia 04.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Władysława IV 1-7 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 338/8 obręb 10.

Elbląg, dnia 04.04.2024 r. DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.58.2024.JW O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.60.2024.BN z dnia 04.04.2024 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Władysława IV w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 338/10, obręb 10.

Elbląg, dnia 04.04.2024 r. DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.60.2024.BN O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.5.2023.AP z dnia 03.04.2024 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego punktu zbierania odpadów złomu o nowe urządzenia typu paczkarka, prasonożyca, palniki gazowo-tlenowe w Elblągu przy ul. Dębowej 1D”

Elbląg, dnia 03.04.2024 r. DOŚ.6220.5.2023.AP O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.5.2023.AP z dnia 22.03.2024 r. o wydaniu postanowienia nr DOŚ.6220.5.2023.AP z dnia 22.03.2024 r.o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego punktu zbierania odpadów złomu o nowe urządzenia typu paczkarka, prasonożyca, palniki gazowo-tlenowe w Elblągu przy ul. Dębowej 1D”

Elbląg, dnia 22.03.2024 r. DOŚ.6220.5.2023.AP                                                                                      Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Informuję, że w dniu 22.03.2024 r. wydane zostało postanowienie Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.5.2023.AP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o...

Obwieszczenie Nr DOŚ.6220.5.2023.AP z dnia 22.03.2024 r. informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.5.2023.AP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego punktu zbierania odpadów złomu o nowe urządzenia typu paczkarka, prasonożyca, palniki gazowo-tlenowe w Elblągu przy ul. Dębowej 1D”

Elbląg, dnia 22.03.2024 r. DOŚ.6220.5.2023.AP O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia...

Obwieszczenie Nr DOŚ.6220.23.2023.APz dnia 21.03.2024 r. informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.23.2023.AP o dopuszczeniu organizacji społecznej – Stowarzyszenie Nowy Elbląg 2.0 do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego budynku pawilonu wielofunkcyjnego o nowe skrzydło wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Elbląg, 21.03.2024 r. DOŚ.6220.23.2023.AP O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.20.2024.AZ z dnia 19.03.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci dosyłowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Łęczyckiej, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb 31 oraz przyłącza do budynku przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu".

Elbląg, dnia 19.03.2024 r. DOŚ.6220.20.2023.AZ O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.4.2024.AP z dnia 11.03.2024 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Rozszerzenie działalności w zakresie uruchomienia punktu do przetwarzania złomu na działce ewidencyjnej nr 5/18 położonej w obrębie 24 Elbląg"

Elbląg, dnia 11.03.2024 r. DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.4.2024.AP Informacja Prezydenta Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.4.2024.AP z dnia 11.03.2024 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia: „Rozszerzenie działalności w zakresie uruchomienia punktu do przetwarzania złomu na działce ewidencyjnej nr 5/18 położonej w obrębie 24 Elbląg”

Elbląg, dnia 11.03.2024 r. DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.4.2024.AP O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.3.2024.AZ z dnia 07.03.2024 r. o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:„Budowa sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kan. deszczowej w ul. Jana Pawła II dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Osiedla Modrzewina Północ I i II”

Elbląg, dnia 07.03.2024 r. DGMiOŚ-RNWiOŚ.6220.3.2024.AZ                                                          O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...