W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Tulski
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Budynek „A”, pok 112A
Tel. 55 239 33 28

Do zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) należy:

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

6. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania.

7. Organizowanie okresowych szkoleń z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

8. Współpraca z Zespołem ds. Nadzoru nad Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

9. Współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

10. Uczestniczenie w identyfikacji i analizie ryzyka utraty bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

11. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, przedstawianie ustaleń do akceptacji Administratora Danych Osobowych.

12. Wspomaganie administratora w prowadzeniu Rejestru Czynności Przetwarzania, Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania.

13. Wsparcie administratora podczas przygotowywania umów powierzenia danych osobowych z podmiotami przetwarzającymi oraz prowadzenia rejestru takich umów.

14. Prowadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych przez siebie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

15. Samokształcenie oraz doskonalenie niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

16. Wykonywanie innych prac zleconych przez Prezydenta Miasta, które nie powodują konfliktu interesów z wykonywanymi zadaniami.

Powiadom znajomego