W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
ul. Łączności 1 
82-300 Elbląg

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

- Dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie działania Urzędu i ustalanie kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu.
- Sporządzanie rocznego planu audytu w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta do końca roku kalendarzowego na rok następny.
- Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu, a także poza planem na wniosek Prezydenta Miasta.
- Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
- Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
- Ocena zgodności prowadzonych w Urzędzie działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- Przeprowadzanie czynności sprawdzających.
- Sporządzanie i przekazanie Prezydentowi Miasta do 31 stycznia - sprawozdania z realizacji planu audytu za rok poprzedni.   
- Dokonywanie oceny kontroli zarządczej na etapie przeprowadzanych zadań audytowych.
- Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
- Realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.
- Zgłaszanie Prezydentowi Miasta wszystkich ujawnionych nieprawidłowości mających znamiona przestępstwa.
- Współdziałanie z komórkami kontrolnymi działającymi w Urzędzie.
- Audytor Wewnętrzny postępuje zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego oraz metodologią audytu wewnętrznego.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego:

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  (t.j. Dz.U z 2021r. poz.307);
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)
- Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Uregulowania wewnętrzne normujące pracę audytu wewnętrznego:

- Zarządzenie Nr 24/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Powiadom znajomego