W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Pełnomocnicy Prezydenta

1. Pełnomocnik ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem koordynuje sprawy dotyczące współpracy ze środowiskiem kombatanckim i wojskowym.
Ryszard Sorokosz
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski,  III piętro, p. 304
Tel. (55) 237 47 89

2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Piotr Grefling
Adres: ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
Lokalizacja : ul. Łączności 1 pok. 109
Tel. (55) 239 30 47

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych tj.:
1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa fizycznego;
2)   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5)   opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej „Planu ochrony informacji niejawnych” w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  i nadzorowanie jego realizacji;
6)   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7)   prowadzenie zwykłych postepowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających;
8)   prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:
a)   imię i nazwisko,
b)   numer PESEL,
c)   imię ojca,
d)   datę i miejsce urodzenia,
e)   adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
f)    określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;
9)   przekazywanie do ewidencji ABW, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji  niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 8;
10)   opracowanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie;
11)   opracowanie dokumentu dotyczącego sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych Urzędu;
12)   opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

3.    Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Maciej Pietrzak
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg, pok. Nr 13
tel. (55) 239-34-49  e-mail: ngo@umelblag.pl

Koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:
1)    odpowiada za bieżące wypełnianie zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2)    opracowuje roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z realizacji programu;
3)    koordynuje tryb zlecania zadań publicznych przez Urząd Miejski w Elblągu, w tym opracowuje niezbędną dokumentację, w szczególności w zakresie : ogłaszania otwartych konkursów ofert i ich wyników, powoływania komisji konkursowej oraz wyboru oferty.

4.     Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Monika Kurpanik
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg,
tel. (55) 239-30-21

Koordynuje sprawy związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką oraz opracowuje, przygotowuje i wdraża programy współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

5.     Pełnomocnik ds. Seniorów
Teresa Urban
Miejsce urzędowania:  biuro Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu , ul. Rzeźnicka 14-15 B i C
tel. (55) 648 69 35

Koordynuje sprawy związane ze środowiskiem osób starszych, a w szczególności organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób starszych oraz opracowuje, przygotowuje i wdraża programy współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

6.     Pełnomocnik ds. Funduszy Unijnych koordynuje i monitoruje procesy związane z aplikowaniem o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

7.     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urszula Świderska-Bednarczuk
adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
lokalizacja: ul. Łączności 1, Budynek „A”, I pięto, pok. 215
tel. (55) 239 32 22
Koordynuje sprawy związane z dokumentowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.”;

Powiadom znajomego