W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Elblągu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Elblągu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Boruszka. Kontakt: din@umelblag.pl, tel. 55 239 30 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Elblągu odpowiada Jacek Boruszka, din@umelblag.pl, tel.55 239 30 62.

Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Łączności oraz od ul. Kosynierów Gdyńskich. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braille’a. Wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. Wejście główne do budynku od ul. Łączności posiada automatyczne drzwi ułatwiające wejście osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed wejściem znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu osoby ze szczególnymi potrzebami potrzebującej pomocy z pracownikiem ochrony, który udziela pomocy w dotarciu do wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze oraz na III piętrze. Przed budynkiem wyznaczono  6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (3 miejsca parkingowe na głównym parkingu bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Kosynierów Gdyńskich oraz 3 miejsca przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego) oraz 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla kobiet w ciąży. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada na każdej kondygnacji plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajdują się 2 pętle stanowiskowe - lokalizacja pętli: Biuro Obsługi Interesantów i Sekretariat Departamentu Spraw Obywatelskich oraz 1 pętla indukcyjna obwodowa – lokalizacja: Sala Sesyjna (nr 301).  W budynku, w Biurze Obsługi Interesantów, zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 42
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem z poziomu chodnika. W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe (3 miejsca) znajdują się w odległości ok. 30m - przy wejściu do budynku głównego Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada plan tyflograficzny oznakowany pismem Braille’a, wskazujący rozkład pomieszczeń.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.  W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Trybunalska 7
Budynek przeznaczony do modernizacji – wyłączony z użytkowania.


Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 2 
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd przed wejściem do budynku. Drugie wejście (schody przed wejściem) nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym: 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz 1 miejsce dla kobiet w ciąży. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na  parterze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Budynek posiada na każdej kondygnacji plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 2.W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Jaśminowa 11
Dostępność architektoniczna

W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od strony parkingu jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w których załatwiane są sprawy klientów. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sala Obsługi Interesantów – Departament Świadczeń Rodzinnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Orzeszkowej 2
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz winda/platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta wraz z natryskiem przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na I piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wind. (budynek dwukondygnacyjny) – brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Zarząd Dróg. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski)
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą  2  wejścia: wejście główne od ul. Stary Rynek oraz wejście techniczne od ul. Rzeźnickiej. Wejście od ul. Stary Rynek jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braille’a. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie -1 oraz na  I piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w strefie płatnego parkowania usytuowane, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu, w odległości ok 30m od wejścia do budynku. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajdują się 3 pętle indukcyjne w tym: 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Promocji i Turystyki oraz 2 pętle obwodowe - lokalizacja pętli: Sala Koncertowa oraz Sala Ślubów. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, Plac Dworcowy 4
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą  2  wejścia: - wejście główne – schody – nie przystosowane dla osób z niepełnościami poruszającymi się na wózku, wejście od strony stanowisk PKS – przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami - bezpośrednie z poziomu chodnika. Budynek dwukondygnacyjny.  W budynku  znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sala Obsługi Interesantów – Departament Spraw Obywatelskich, Referat Obsługi Kierowców. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

Powiadom znajomego