W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Elbląga

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rada miejska
Komórka odpowiedzialna Biuro Rady Miejskiej

KU-304/BRM
Obowiązuje od: 20.01.2023. r.

 • Opis sprawy
  Wnoszenie przez grupę mieszkańców Elbląga obywatelskich inicjatyw  uchwałodawczych.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wypełnione:
  - oświadczenie o utworzeniu Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  - KU-304/BRM/Z1
  - projekt uchwały zawierający tytuł uchwały, podstawę prawną, sentencje uchwały, wskazanie organu
    odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie uchwały - KU-304/BRM/Z3
  - uzasadnienie pisemne zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały
  - lista osób popierających inicjatywę – KU-304/BRM/Z2

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  - Załącznik KU-304/BRM/Z1 – wypełnia co najmniej 5 mieszkańców 
  - Załącznik KU-304/BRM/Z2 – wypełnia co najmniej 300 mieszkańców

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie podlega opłacie.

 • Terminy składania dokumentów
  Nie dotyczy.

 • Miejsce składania dokumentów
  Biuro Rady Miejskiej                            
  ul. Łączności 1 (budynek A)                
  82-300 Elbląg                                      
  pokój: 307, tel. +48 (0..55) 239 33 08                                                                                        
  email: brm@umelblag.pl

  Godziny pracy:

  7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek)
  7:30 – 16:30 (wtorek)
  7:30 – 14:30 (piątek)

 • Sposób i termin załatwienia
  1. Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać utworzony przez co najmniej 5 mieszkańców.
  2. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych lub został uzupełniony w wyznaczonym terminie, Przewodniczący Rady dokonuje niezwłocznie rejestracji inicjatywy uchwałodawczej w „Rejestrze Inicjatyw Uchwałodawczych” oraz publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oświadczenie o utworzeniu Komitetu, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały.
  3.   Poparcie dla projektu uchwały powinno zostać wyrażone podpisami co najmniej 300 mieszkańców.
  4. O dokonaniu rejestracji inicjatywy Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje pisemnie Komitet wskazując numer i datę wpisu do Rejestru oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały.
  5. O terminie sesji, podczas której będzie podejmowana uchwała złożona przez mieszkańców, Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Komitet.

 • Tryb odwoławczy
  Nie dotyczy.

 • Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy.

 • Podstawa prawna
  Art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwała nr V/137/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z  2019 r. poz. 3563).

Załączniki

KU-304/BRM/Z1 docx, 15 kB
KU-304/BRM/Z2 docx, 15 kB
KU-304/BRM/Z3 docx, 19 kB

Powiadom znajomego