W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Udzielanie dotacji z budżetu miasta organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań zgodnie z priorytetami na dany rok

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Kultura
Komórka odpowiedzialna Departament Kultury, Sportu i Rekreacji

KU-233/DKSiR
Obowiązuje od: 02.07.2024 r.

 • Opis sprawy
 • Dotacje z budżetu miasta przyznawane są organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji inicjatyw z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki
 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
 •  Oferta realizacji zadania publicznego
   
 • Sposób wypełnienia dokumentów
 • Należy wypełnić wszystkie punkty wniosku odręcznie bądź komputerowo.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
 • Nie dotyczy
 • Terminy składania dokumentów
 • Zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach.

 • Miejsce składania dokumentów
 • Osobiście w Departamencie Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Łączności 1, pokój nr 316, czynnym poniedziałek, środa, czwartek w godz.7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz. 7.30 - 14.30

  lub

  przesłać za pośrednictwem poczty na wskazany powyżej adres. 

  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:

 • w Departamencie Kultury, Sporu i Rekreacji, przy ul. Łączności 1, pokój nr  316 tel. 55 239 34 44
 • w Departamencie Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Łączności 1, pokój nr 100 box nr 4, tel. 55 239 30 31,
 • e-mail: dksir@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
 • Zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach

 • Tryb odwoławczy
 • Nie dotyczy

 • Informacje dodatkowe
 • Zamieszczone na stronie UM dokumenty są wzorami zgodnymi z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 z późn. zm.)
 • Podanie numeru telefonu nie jest konieczne, lecz umożliwi kontakt w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. Posiadają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.);
 • Uchwała nr XXVII/798/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
 • Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego