W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Lokalizacja zjazdu z drogi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-168/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Zgodnie z definicją zwartą w ustawie o drogach publicznych, zjazd to część drogi publicznej łącząca jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu z drogi publicznej na działkę. Wnioski o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu należy składać tylko w sytuacji, kiedy zjazd ma być urządzony z drogi publicznej. Wnioski takie składa się do zarządcy drogi publicznej. Zjazdy z dróg wewnętrznych i prywatnych podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi. Przed złożeniem wniosku należy więc się upewnić, czy droga, z której zjazd na posesję ma być wybudowany jest drogą publiczną.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku: KU-08-168 DZD-Z1 WNIOSEK lokalizacja zjazdu z drogi

Spis niezbędnych załączników znajduje się na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł dotyczą wyłącznie dróg publicznych.

Opłaty skarbowe związane z udzielonym pełnomocnictwem można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek 
w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00).

lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

Opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z informacją umieszczoną na druku wniosku i w treści.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.)  nie podlega opłacie skarbowej  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 • Terminy składania dokumentów

Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie. 

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów (z wyjątkiem spraw szczególnie skomplikowanych, wówczas załatwienie sprawy następuje maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy).

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg. 

 • Informacje dodatkowe

Wniosek należy złożyć również w przypadku modernizacji istniejącego zjazdu.

Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę.

Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego – roboty w pasie drogowym).

Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lata od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.

 • Podstawa prawna
 • Art. 29 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (DZ. U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego