W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Wydawanie zaświadczeń lub informacji w zakresie podatków lokalnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Podatki, opłaty, windykacja i egzekucja
Komórka odpowiedzialna Departament Skarbnika Miasta

KU-252/DSM
Obowiązuje od: 09.11.2023r.

 • Opis sprawy
  Wydawanie zaświadczeń lub informacji w zakresie podatków lokalnych 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  Podatnik - wystarczy sam wniosek – KU-252/DSM/Z1. 

  Pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. 

  Osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą - dokument, który może to poświadczyć.
  Nabywca (np. nieruchomości) - zgoda zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. 

  Jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) - pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub  notarialnie poświadczonym. 

  Kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości-pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. 

  Małżonek podatnika lub rozwiedziony - w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej - pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.  Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. 

  Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo  komandytowo - akcyjnej, nie będący akcjonariuszem- pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. 

  Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości  związanych z działalnością gospodarczą stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności. 

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 
  - od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – 21zł. 
  - od wydania pozostałych zaświadczeń – 17zł. od każdego  zaświadczenia. 

  Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pok. 122 (czynna:  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 ze wskazaniem tytułu:  opłata skarbowa, opłata za udzielenie pełnomocnictwa  lub opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu  bądź  opłata za wydanie zaświadczenia (inne niż zaświadczenie o niezaleganiu)  

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie. 

 • Miejsce składania dokumentów
  Departament Skarbnika Miasta ul. Łączności 1   82-300 Elbląg 
  czynne w poniedziałki, środy i czwartki, godz. 7.30 – 15.30 we wtorki, godz. 7.30 – 16.30 w piątki, godz. 7.30 – 14.30 
  Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
  pod nr. tel.: 55 239 33 70 lub w pokoju: 120 e-mail: rpio@umelblag.pl 
  fax: 055 239 33 36

 • Sposób i termin załatwienia
  7 dni od daty złożenia wniosku. 

 • Tryb odwoławczy
  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Elblągu, które wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga, na adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

 • Informacje dodatkowe
  Pobrane dokumenty należy drukować dwustronnie. 

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz. 2383 t. j. ze zm.)- art. 306a - 306i 
   
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz.775 t. j. ze zm.) - art. 217-219 
   
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2023r. poz. 2111 t. j ze zm.) 
   
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz.730)

Załączniki

Powiadom znajomego