W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przyznawanie i wypłacanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja
Komórka odpowiedzialna Departament Edukacji

KU - 303  / DE
Obowiązuje od: 09.11.2022 r.

 • Opis sprawy
  O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg, którzy w momencie składania wniosku ukończyli, co najmniej:
  1. I semestr siódmej klasy szkoły podstawowej oraz
  2. uzyskali co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze poprzedzają cym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

Dodatkowe punkty uzyskują uczniowie, jeśli spełniają następujące warunki:

  1. są laureatami konkursów wynikających z zakresu nauczania na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,
  2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
  3. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wypełniony wniosek stypendialny na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych / klas ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg (KU-303/DE/Z1)
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Wykaz ocen za I semestr nauki lub kopię świadectwa szkolnego — potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  2. Kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia — potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  3. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności — potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Wniosek należy wypełnić czytelnie, dane w nim zawarte potwierdzić podpisem. 

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  Nie dotyczy

 • Terminy składania dokumentów
  Wnioski o stypendium za dany semestr nauki, wnioskodawcy składają w terminie:
  1. za I semestr roku szkolnego — do dnia 15 lutego każdego roku,
  2. za II semestr roku szkolnego — do dnia 30 września każdego roku.

 • Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,
  Biuro Podawcze (parter) czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki w godz. 7:30-14:30 lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Elblągu
  Departament Edukacji,
  ul. Łączności 1,
  82-300 Elbląg
  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
  w Departamencie Edukacji, w pok. 312 (II piętro),
  pod nr tel. 55 239-34-52
  e-mail: de@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  1. Rozpatrzenie wniosków za I semestr roku szkolnego nastąpi do dnia 15 marca każdego roku.
  2. Rozpatrzenie wniosków za II semestr roku szkolnego nastąpi do dnia 15 listopada każdego roku.

 • Tryb odwoławczy
  Nie dotyczy

 • Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 r. poz. 2230)
  Uchwała nr VIII/241/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 3925)

Załączniki

KU-303/DE/Z1 doc, 64 kB

Powiadom znajomego