W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej wydanej przed 1 stycznia 2012 r_

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Departament Obsługi Urzędu

KU-18/DOU
Obowiązuje od: 27.07.2023 r.

 • Opis sprawy

Udostępnienie, na wniosek zainteresowanych stron podmiotów i organów duplikatów decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej wydanych wg archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia/duplikatu 
 • Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • Pełnomocnictwo 
 • Sposób wypełnienia dokumentów

Wniosek można złożyć: 

 • OSOBIŚCIE 
 • przez PEŁNOMOCNIKA:
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej, 
 • WYSŁAĆ  pocztą.
 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

5 zł – od każdej pełnej lub zaczętej strony. Powyższą opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – pokój 122 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu: PKO BP S.A. 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 (tytułem opłata skarbowa).

 • Terminy składania dokumentów

Brak

 • Miejsce składania dokumentów

Departament Obsługi Urzędu
ul. Łączności 1 
82-300 Elbląg
czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 07:30 - 15:30, 
we wtorki w godz. 7:30 - 16:30, 
w piątki    w godz. 7:30 - 14:30.

Informację w danej sprawie uzyskają Państwo: 
pod nr  telefonu (+48) 55 237 47 53, (+48) 55 237 47 54  lub Biuro Podawcze - stanowisko 1, 2 (parter) 
e-mail: dou@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
 • Organ ewidencyjny wydaje duplikat decyzji bez zbędnej zwłoki.
 • Strona po odbiór duplikatu winna stawić się do Biura Podawczego, stanowiska 1,2 osobiście lub wskazać adres do wysyłki.
 • Tryb odwoławczy

Brak

 • Informacje dodatkowe

Brak

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r.  o opłacie skarbowej (tj.Dz.U.2022.2142 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.2023.775 z późn.zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego