W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przejazd pojazdów nienormatywnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-169/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Ruch takich pojazdów jest dozwolony pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia.

Departament  Zarząd Dróg, w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, wydaje decyzje administracyjne na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I,II, V (gdy trasa przejazdu przebiega w granicach Elbląga i nie przebiega drogą ekspresową).

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
 • Sposób wypełnienia dokumentów

Należy wypełnić wniosek określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.). Druki wniosków do pobrania na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
 • W kat. I:

100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

 • W kat. II:

200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
1 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
2 000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy,

 • W kat. V:

500 zł - na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego nacisk osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
1600 zł - na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach.

 • W przypadku przejazdu wielokrotnego opłatę ustala się według wzoru:

  On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

W którym poszczególne symbole oznaczają:

On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego.
pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego. 


W przypadku, gdy do wniosku konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa, podlega ono opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa , czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz.8:00-14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 1020 1811 0000 0502 0334 1120  (z podaniem tytułu wpłaty)

 • Terminy składania dokumentów

Nie później niż:

 • Dla kat. I – 3 dni robocze przed przejazdem,
 • Dla kat. II – 3 dni robocze przed przejazdem,
 • Dla kat V – 14 dni roboczych przed przejazdem.
 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia
 • Dla kat. I – 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • Dla kat. II – 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • Dla kat V – 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni w przypadku konieczności określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu).
 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg. 

 • Informacje dodatkowe

Procedura dotycząca uzyskania zezwolenia  i pobierania opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego dostępna jest na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyróżnia się następujące kategorie pojazdów nienormatywnych, na przejazd których zezwolenie wydawane jest przez Departament Zarząd Dróg:

 • Kat. I:
 1. o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 2. o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m,
 • Kat. II:
 1. o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 2. o szerokości nieprzekraczającej 3,2m,
 3. o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego przejazdu, 23 m dla zespołu pojazdów,
 4. o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • Kat. V:
 1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI,
 2. o nacisku osi przekraczających wielkości dopuszczalne.
 • Podstawa prawna
 • Art. 64, 64a, 64b, 64c, 64d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.).
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Powiadom znajomego