W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-167/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. handel okolicznościowy, ogródki sezonowe, rusztowania, wygrodzenia placów budów, pojemniki na śmieci, gruz, selektywne odpady, odzież, ogródki przydomowe, inne zajęcia). 

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku: KU-167/DZD/Z1 – wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Spis niezbędnych załączników na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku, gdy do wniosku konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa, podlega ono opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 15:00, wtorek w godz. 8:00 - 16:00, piątek w godz. 8:00 - 14:00)

lub przelewem na rachunek bankowy nr: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

Naliczoną opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na numer konta wskazany w treści decyzji w ciągu 14 dni od dnia w którym stała się ona ostateczna. 

 • Terminy składania dokumentów

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Brak wymaganych załączników skutkuje wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg. 

 • Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Stronę stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi.

W przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego ma trwać dłużej, niż termin określony w  posiadanej decyzji, opisaną powyżej procedurę należy powtórzyć - składając komplet w/w dokumentów na 1 miesiąc przed terminem kończącej się decyzji.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi nakłada karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty, na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 • Podstawa prawna
 • Art. 20 pkt 8, art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 Czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
 • Uchwała Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i  ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r. poz. 3924). 
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z częścią IV oraz II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego