W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przebudowa lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym urządzeń obcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Departament Zarząd Dróg

KU-162/DZD
Obowiązuje od: 03.02.2023 r.

 • Opis sprawy

Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym urządzeń obcych (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci).

Stroną w sprawie jest inwestor lub osoba czy podmiot przez niego upoważniony.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

Wzór wniosku - KU-02-162-DZD-Z1 WNIOSEK przebudowa remont urządzeń obcych w pasie drogowym

Spis niezbędnych załączników znajduje się na drugiej stronie wniosku.

 • Sposób wypełnienia dokumentów

Dokumenty należy wypełnić czytelnie i prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem, podpisać załączniki, kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Opłaty skarbowe związane z udzielonym pełnomocnictwem można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa , czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00).

lub przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

 • Terminy składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w dogodnym terminie.

 • Miejsce składania dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

lub Sekretariat Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg 

(czynne w poniedziałek, środa, czwartek. w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz.  7.30 - 14.30) 

lub przesłać za pośrednictwem poczty na jeden z wyżej wskazanych adresów

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

 • Sposób i termin załatwienia

Nie zajęcie stanowiska przez zarządcę dróg w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku, uznaje się jako wyrażenie zgody (tzw. zgoda milcząca).

Odmowa wyrażenia zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, którą zarządca drogi wydaje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

Szczegóły techniczne odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego będą określane w decyzjach na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych. 

Zainteresowana strona (Inwestor) może złożyć wcześniej pisemne zapytanie o te warunki.

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

 • Informacje dodatkowe

Brak wymaganych załączników będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.

 • Podstawa prawna
 • Art.38, ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • Art.1 ust.1 pkt1 lit. A w związku z częścią II oraz IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego