W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dokumentacja geodezyjna
Komórka odpowiedzialna Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

KU-145/DGNiG
Obowiązuje od: 21.02.2024 r.

 • Opis sprawy
  • Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych
  • Przyjmowanie materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Opatrzenie klauzulą urzędową dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne
    
 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

  Wnioski do pobrania
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej -KU-145/DGNiG/Z1 
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej (dotyczy uzupełnienia zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych)- KU-145/DGNiG/Z2
  • Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - KU-145/DGNiG/Z3

 • Sposób wypełnienia dokumentów

  Wypełnić zgodnie z załączonym wnioskiem

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

  • OPŁATY SKARBOWE
   Nie podlega opłacie
  • OPŁATY INNE
   ceny urzędowe - Ustawa z dnia 17 maja 1989  r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.).

   Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1  czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 -15:00, wtorek w godz. 8:00 -16:00, piątek w godz. 8:00 -14:00 lub przelewem na rachunek bankowy nr  53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 (tytułem numer Dokumentu Obliczenia Opłaty)

 • Terminy składania dokumentów

  Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie

 • Miejsce składania dokumentów
   • Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Aleja Tysiąclecia 11A
    czynne: w poniedziałki, środy i czwartki, godz.. 7:30 - 15:30
    we wtorki, godz. 7:30 -16:30
    w piątki, godz. 7:30 -14:30

    Informację w danej sprawie uzyskają Państwo:
    pod nr  tel. 55  237 47 11 do 14,  55 237 47 16 lub w pok. 12 
    e-mail: modgik@umelblag.pl

   • Urząd Miejski Biuro Podawcze
    ul. Łączności 1
    82 - 300 Elbląg
    czynne: w poniedziałki, środy i czwartki, godz.. 7:30 - 15:30
    we wtorki, godz. 7:30 -16:30
    w piątki, godz. 7:30 -14:30

    lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres

    lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego

    lub za pośrednictwem e-usługi – moduł I.Kerg na stronie www.geodezja.elblag.eu


 • Sposób i termin załatwienia

  Udostępnienie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

  Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w zależności od obszaru objętego zgłoszeniem prac:
  • do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
  • powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych
  • powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych

Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji.

Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Tryb odwoławczy

  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

  Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 • Informacje dodatkowe

  Istnieje możliwość złożenia zgłoszenia prac przez aplikację internetową I.Kerg dostępną na stronie internetowej www.geodezja.elblag.eu

 • Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989  r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023.775 t.j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r.  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2024.219)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020.1316)

Załączniki

Powiadom znajomego