W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239 30 00 
fax: + 48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości i grunty skarbu państwa
Komórka odpowiedzialna Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

KU-111/DGNiG
Obowiązuje od: 31.08.2022 r.

 • Opis sprawy
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia
  Wniosek do pobrania:
  Wniosek o zaświadczenie 
  W przypadku nieruchomości oddanej we współużytkowanie wieczyste, wniosek powinni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści. 

 • Sposób wypełnienia dokumentów
  Zgodnie z załączonym wnioskiem.

 • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia
  OPŁATY SKARBOWE
  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 50 zł.

 • Terminy składania dokumentów
  Dokumenty należy złożyć  w dogodnym , odpowiednim dla Państwa terminie.

 • Miejsce składania dokumentów
  Biuro Podawcze 
  ul. Łączności 1
  82-300 Elbląg
  czynne : w poniedziałki, środy i czwartki w godz.7:30 -15:30,
  we wtorki w godz. 7:30 -16:30,
  w piątki w godz. 7:30 -14:30, 
  lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww adres. 
  Informacje w danej sprawie uzyskają Państwo:
  pod nr tel 55 237 47 02, 55 237 47 03 lub 55 237 47 04
  lub w pokoju 138
  faks: 55 239 31 80
  e-mail: rgn@umelblag.pl

 • Sposób i termin załatwienia
  Termin załatwienia sprawy – do  30 dni od dnia otrzymania wniosku uzasadnionego pilną potrzebą czynności prawnych; 4 miesiące na pozostałe wnioski. 
  Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych następuje wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia; terminy załatwienia sprawy określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 • Tryb odwoławczy
  Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 • Informacje dodatkowe
  Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: 1)mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 2)mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub 3)o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Za przekształcenie opłaty nie wnoszą: 1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.); 2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy: a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie: - art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 nr 50 poz. 279 oraz Dz. U. z 1985 r. nr 22 poz. 99), - innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Załączniki

Powiadom znajomego